Aditivi za beton

 • Dodaj u korpu

Separol N 27l

1.135,89 RSD

Vrsta Separol N je uljana tečnost sa razređivačem, na bazi mineralnih ulja,

koja se ne meša sa vodom.

 • Dodaj u korpu

Aditiv za beton Sika Latex S 20 kg

484,81 RSD
Sika Latex S je vodootporni dodatak betonu i malteru, koji poboljšava prianjanje izmedu starog betona i novog betona koji bi trebalo da se nanese. Sika Latex 20kg je sintetički proizvedena emulzija za prianjanje za beton i malter, ona povećava njihove mehanicke čvrstoće (naročito čvrstoću na zatezanje pri savijanju) i sposobnost prianjanja na staroj, zdravoj podlozi. Naponi skupljanja kod tankih obloga estriha smanjuju se pomoću SikaLatex-a.
 • Dodaj u korpu

Zamena za kreč Sika mix plus 20kg

424,84 RSD
Sika MixPlus je gotovi tečni plastifikator za maltere. Drastično smanjuje potrošnju kreča u krečnim malterima, povećava ugradljivost i poboljšava kvalitet maltera za zidanje i malterisanje. Ovaj proizvod poseduje CE oznaku kao aditiv za građevinski malter.
 • Dodaj u korpu

Dodatak za nepropusnost betona Sika Plastocrete N 20kg

281,75 RSD
Plastocrete N je efikasan plastificirajući hidrofobni dodatak betonu sa lakim dovodom vazduha. Plastocrete N nalazi primenu svuda gde se otpornost na zamrzavanje i/ili vodonepropustljivost traže kao posebne osobine.
 • Dodaj u korpu

Aditiv za beton Sika viscocrete 5380 20kg

630,53 RSD
SikaViscoCrete 5380 je dodatak betonu bez sadržaja formaldehida i hlorida, na bazi modifikovanih polistearičnih estera (modifikovanih polikarboksilata), kojim je omogućeno spravljanje vrhunskih betonskih mešavina sa povećanom tečljivošću. Sika ViscoCrete 5380 je tečnost koja se mešanjem sa vodom perfektno rastvara, pri čemu nema negativnih uticaja na armaturu u betonu.
 • Dodaj u korpu

Aditiv za beton Sika viscocrete 5380 5kg

709,64 RSD
SikaViscoCrete 5380 je dodatak betonu bez sadržaja formaldehida i hlorida, na bazi modifikovanih polistearičnih estera (modifikovanih polikarboksilata), kojim je omogućeno spravljanje vrhunskih betonskih mešavina sa povećanom tečljivošću. Sika ViscoCrete 5380 je tečnost koja se mešanjem sa vodom perfektno rastvara, pri čemu nema negativnih uticaja na armaturu u betonu.
 • Dodaj u korpu

Aditiv za malter Sika -1 5kg

410,22 RSD
Aditiv za malter Sika -1 5kg normalno vezujuće sredstvo za malter koje ga čini vodonepropusnim. Za vodootporne maltere za zidove i fasade, prevlake za podove, malter za fuge. Sika 1 sadrži delotvorne sastojke koji su hidrofibrirajući i koji zatvaraju pore.
 • Dodaj u korpu

Aditiv za beton Sika Antifreeze 20kg

292,27 RSD
Aditiv za beton Sika Antifreeze 20kg je aditiv za zimsko betoniranje do -10C. Ide u razmeri od 1% na količinu cementa. Prodaje se u pakovanjima od 1kg, 5kg i 20kg.
 • Dodaj u korpu

Osnovni premaz za neupijajuće podloge Sikaceram latexgrout beli 1kg

658,68 RSD
Sika Ceram Latex Grout 1kg je sintetički kaučuk za povećanje fleksibilnosti i prionljivosti cementnih masa za fugovanje
 • Dodaj u korpu

Aditiv za beton Sika latex S 1kg

628,95 RSD
Sika Latex je vodootporni dodatak betonu i malteru, koji poboljšava prianjanje izmedu starog betona i novog betona koji bi trebalo da se nanese.
 • Dodaj u korpu

Aditiv za beton Sika Antifreeze 1kg

406,78 RSD
Sika Antifreeze 1kg je dodatak za beton u tečnom stanju za betoniranje u zimskim uslovima. Bez hlorida je i može biti korišćen u betonu sa ili bez armature za betoniranje pri temperaturama do -10°C.
 • Dodaj u korpu

Dodatak za nepropusnost betona Sika Plastocrete N 5kg

314,33 RSD
Plastocrete N je efikasan plastificirajući hidrofobni dodatak betonu sa lakim dovodom vazduha. Plastocrete N nalazi primenu svuda gde se otpornost na zamrzavanje i/ili vodonepropustljivost traže kao posebne osobine.