Prekidači za svetlo (modularni, naizmenični, serijski, unakrsni)