Gotov malter za malterisanje

  • Dodaj u korpu

Gotov krečno-cementni malter unutrašnjI Biorit 110 Knauf 40kg

18,93 RSD
Gotov krečno-cementni malter unutrašnjI Biorit 110 Knauf je fabrički pripremljen, mineralni, krečno-cementni malter za mašinsko i ručno nanošenje, namenjen za unutrašnju primenu. Za malterisanje opeke i betonskih površina. Visoki udeo kreča u materijalu doprinosi regulaciji vlažnosti.
  • Dodaj u korpu

Gipsani malter Knauf MP75 40kg

38,00 RSD

Fabrički pripremljen suvi malter na bazi visokokvalitetnog gipsa, sa specijalnim dodacima, u skladu sa DIN 1168.

Potrošnja: 0.8 kg/m² po 1 mm debljine.

  • Dodaj u korpu

Gipsani malter Knauf MP75 30kg

38,00 RSD

Fabrički pripremljen suvi malter na bazi visokokvalitetnog gipsa, sa specijalnim dodacima, u skladu sa DIN 1168.

Potrošnja: 0.8 kg/m² po 1 mm debljine

  • Dodaj u korpu

Gotov gipsani malter Maximal G 30kg

781,92 RSD
Gotov gipsani malter Maximal G 30kg je gotovi gipsano-krečni malter, namenjen mašinskom i ručnom malterisanju svih nosivo sposobnih unutrašnjih zidnih površina.
  • Dodaj u korpu

Gotov cementrni malter Maximal C 35kg

766,28 RSD
Gotov cementrni malter Maximal C 35kg je cementni malter namenjen za mašinsko i ručno malterisanje svih nosivo sposobnih unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina. Preporučuje se za prostore gde je povećana vlažnost, mokri čvorovi, podrumske prostorije
  • Dodaj u korpu

Gotov krečno-cementni malter spoljni Maximal S 35kg

684,18 RSD
Gotov krečno-cementni malter spoljni Maximal S 35kg je gotovi cementno-krečni malter, namenjen za mašinsko i ručno malterisanje svih nosivo sposobnih spoljašnjih zidnih površina.
  • Dodaj u korpu

Gips malter Rotband Knauf 30kg

44,83 RSD
Paropropusan negorivi Gips malter Rotband Knauf za unutrašnju upotrebu je fabrički pripremljen gipsani vezivni malter sa specijalnim dodacima radi poboljšanja prionjivosti na betonu i drugim površinama. Namenjen za ručno malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.
  • Dodaj u korpu

Gotov krečno-cementni malter Maximal 35kg

597,52 RSD
Maximal je gotovi krečnocementni malter, namenjen za mašinsko i ručno malterisanje svih nosivo sposobnih unutrašnjih zidnih površina.