Ekseri

  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi3,1mm x 5cm

181,82 RSD
Ekseri Fi3,1mm x 5cm se najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi2,8mm x 7cm

181,82 RSD
Ekseri Fi2,8mm x 7cm se najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi3,4mm x 8cm

181,82 RSD
Ekseri Fi3,4mm x 8cm se najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi4,2mm x 12cm

181,82 RSD
Ekseri Fi4,2 x 12 cmse najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi6mm x 20cm

181,82 RSD
Ekseri Fi6mm x 20cmse najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi3,4mm x 6cm

181,82 RSD
Ekseri se najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi 3,1mm x 8cm

181,82 RSD
Ekseri 3,1mm x 8cm se najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi 3,4mm x 7cm

181,82 RSD
Ekseri Fi 3,4mm x 7cm se najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.
  • Dodaj u korpu

Ekseri Fi3,1mm x 7cm

181,82 RSD
Ekseri F3,1mm x 7cm se najčešće koriste za pričvršćivanje komada drveta, ali se koriste i za plastiku, gips, zidove i beton.