Impregnacije (drvo, beton, krečenje)

  • Dodaj u korpu

Podloga za fasadni malter Maxirologrund 25kg

4.037,04 RSD
Podloga za fasadni malter Rologrund je grubi akrilni temeljni premaz, mikroarmiran sintetičkim vlaknima i punjen kvarcnim peskom. Namenjen je za grundiranje podloge (mineralne i betonske spoljašnje i unutrašnje površine, gips kartonske ploče), pre nanošenja dekorativnih maltera, koji nisu na silikatnoj osnovi. ROLOGRUND povećava hrapavost podloge, što omogućava bolji prihvat završnih materijala. Proizvodi se u beloj boji, a može se tonirati na MAXIMIX sistemu.
  • Dodaj u korpu

Podloga za beton Maxikontakt 25kg

4.037,04 RSD
Podloga za beton Maxikontakt je grubi akrilni temeljni premaz mikroarmiran sintetičkim vlaknima i punjen kvarcnim zrnom. Upotrebljava se za grundiranje podloge pre nanošenja mašinskih maltera, kao vezivni most. MAXIKRIL Contact izjednačava upojnost i ogrubljava podlogu, što omogućava bolje prijanjanje kasnije nanetog materijala. Nanosi se na glatke betonske površine, pre nanošenja gipsanih i cementno krečnih MAXIMAL mašinskih maltera.
  • Dodaj u korpu

Podloga za fasadu Sika thermocoat acryl primer 25kg

4.633,03 RSD
Podloga za fasadu Sika thermocoat acryl primer 25kg je akrilna, strukturna podloga koja se koristi kao premaz pre ugradnje Sika thermocoat acryltop i Sika thermocoat acryl EPS fasadnih maltera u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u beloj boji, ali se može tonirati u neku od nijansi iz Sika ton karte. Sadrži kvarcni pesak određene granulacije zahvaljujući kome je moguće dobiti odgovarajuću strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prianjao na podlogu.
  • Dodaj u korpu

Podloga za krečenje Maxikril concetrate 1:9 - 1lit

446,00 RSD
Podloga za krečenje Maxikril concetrate 1:9 -1l veoma se lako nanosi, brzo suši i kvalitetno impregnira podlogu. nanosi se kao podloga pre disperzionih boja i dekorativnih fasadnih maltera Premazane površine su ujednačene, manje upijaju i poboljšavaju adheziju završnih materijala.
  • Dodaj u korpu

Osnovni premaz za neupijajuće podloge CN 94 1 l

833,98 RSD
Osnovni premaz za neupijajuće podloge CN 94 1l je specijalni osnovni premaz i vezivni agens primenjuje se na problematičnim površinama, kao što su površine sa ostacima lepka, glazirane keramičke površine, disperzione i čvrste površine na bazi smole u unutrašnjim prostorijama.