Armaturna mreža i distanceri za armaturnu mrežu

  • Dodaj u korpu

Horizontalni distancer za armaturu Superb 25mm x 1m

0,00 RSD
Distanceri se u najvećem broju slučajeva izrađuju od plastike, zbog čega predstavljaju mali izdatak prilikom investiranja radova, ali u velikoj meri doprinose kvalitetu izvođenja. Koristi se pri armiranju zidova – vertikalnih konstrukcija.
  • Dodaj u korpu

Armaturna mreža Q84 (92) 4mm

2.572,30 RSD
Armaturna mreža Q 84 4mm - koristi se kao finalni proizvod za armiranje betonskih konstrukcija. Kada se hladno valjane čelične žice međusobno ukrste pod pravim uglom, a zatim spoje elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja dobije se ova visokokvalitetna armaturna mreža. Bez obzira na način manipulacije armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.
  • Dodaj u korpu

Armaturna mreža Q131 5mm

3.555,25 RSD
Armaturna mreža Q 131 5mm - koristi se kao finalni proizvod za armiranje betonskih konstrukcija. Kada se hladno valjane čelične žice međusobno ukrste pod pravim uglom, a zatim spoje elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja dobije se ova visokokvalitetna armaturna mreža. Bez obzira na način manipulacije armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.
  • Dodaj u korpu

Armaturna mreža za košuljice 1m x 2m x 2mm

320,52 RSD
Armaturna mreža za košuljice se izrađuju od svetlovučene žice i najčešće se koriste kao armature za laka betoniranja kao što su betonske košuljice i razni ravnajući slojevi.
  • Dodaj u korpu

Armaturna mreža Q 188 6mm

5.125,14 RSD
Armaturna mreža Q 188 6mm - koristi se kao finalni proizvod za armiranje betonskih konstrukcija. Kada se hladno valjane čelične žice međusobno ukrste pod pravim uglom, a zatim spoje elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja dobije se ova visokokvalitetna armaturna mreža. Bez obzira na način manipulacije armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.
  • Dodaj u korpu

Armaturna mreža Q 335 8mm

9.118,97 RSD
Armaturna mreža Q 335 8 mm - koristi se kao finalni proizvod za armiranje betonskih konstrukcija. Kada se hladno valjane čelične žice međusobno ukrste pod pravim uglom, a zatim spoje elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja dobije se ova visokokvalitetna armaturna mreža. Bez obzira na način manipulacije armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.