Dimnjački sistemi

  • Dodaj u korpu

Dimnjački set Schiedel UNI FI200mm x 7 m

116.928,71 RSD
UNI plus dimnjak je troslojni izolovani univerzalni sistem koji odgovara za sve vrste goriva i sve tipove ložišta. Schiedel UNI plus dimnjački sistemi odrađeni su iz jednog izvora proizvodnje i jednistveni su po tehničkim karakteristikama i kvaliteu za celo tržište Evrope. Cev dimnjaka od tehničke keramike UNI odlikuje se visokom postojanošću na temperaturne promene, izuzetno je otporna na kiseline, kompaktna je i ne propušta vlagu i produkte sagorevanja. Masa potrebna za zagrevanje veoma je mala. Klasifikacija tehničke keramike prema EN 1457 jeste A1N1.
  • Dodaj u korpu

Dimnjački set Schiedel SOLID FI160mm x 7m

66.213,73 RSD
“Schiedel SOLID” je pakovanje 7m Solid dimnjaka u kojem se na jednoj paleti nalaze dimnjačni elementi neophodni za montažu 7 metara ovog tipa dimnjaka. Dimnjak je namijenjen za korišćenje u kombinaciji sa pećima na čvrsta goriva. Razvojem savremenih uređaja za zagrevanje, uz postizanje većih ušteda energije i goriva, stvoreni su uslovi i za razvoj dimnjačkih sistema koji imaju zadatak da nesmetano odvedu produkte sagorevanja (dimne gasove) u atmosferu, obezbede optimalni pogon ložišta pri svakom opterećenju i sve prethodno pomenuto uz ekološki dopustivo zagađenje okoline.